INSTYTUCJE

 • INSTYTUCJE RYNKU PRACY
  • Szkolenia modułowe dla doradców zawodowych i liderów klubów pracy
 • SŁUŻBA ZDROWIA
  • Komunikacja interpersonalna-trudny klient
  • Interwencja kryzysowa 
  • Stres i wypalenie zawodowe
 • KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ
  • Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
  • Stres i wypalenie zawodowe
  • Trudny klient- strategie radzenia sobie
  • Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy
  • Komunikacja interpersonalna
  • Strategie motywowania pracowników i rozmowa oceniająca
  • Budowanie zespołów zadaniowych
  • Przywództwo sytuacyjne
  • Kierowanie zespołem i delegowanie zadań
 • OŚWIATA
  • Komunikacja interpersonalna 
  • Asertywność i współpraca zespołowa
  • Zarządzanie konfliktami
  • Profilaktyka agresji i przemocy
  • Konstruktywna współpraca w rodzicem
  • Budowanie autorytetu 
  • Stres i wypalenie zawodowe
  • Warsztaty przywództwa dla dyrektorów placówek oświatowych
Ewa Maternik

Psycholog, trener biznesu, coach
ul. Polna 90b/4 Komorniki
604-612-882