MENEDŻERSKIE

 • Oceny pracownicze ze skutecznym prowadzeniem rozmów oceniających
 • Planowanie rozwoju zawodowego
 • Delegowanie  zadań
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Coaching jako narzędzie w pracy menedżera
 • Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów z podwładnymi
 • Budowanie zespołów zadaniowych
 • Przywództwo sytuacyjne 
 • Motywowanie kadry
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Budowanie autorytetu 
 • Zarządzanie stresem i inteligencja emocjonalna w pracy menedżera
 • Mowa ciała w relacjach biznesowych
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne-sztuka budowania wizerunku

      AKADEMIA LIDERA - cykl 3 szkoleń:

 • Komunikacja i budowanie zespołu
 • Motywowanie pracowników i delegowanie zadań
 • Przywództwo sytuacyjne


SPRZEDAŻOWE

 • „Trudny klient”- strategie sukcesu
 • Techniki sprzedażowe 
 • Etapy rozmowy handlowej
 • Efektywna prezentacja produktowa
 • Skuteczna autoprezentacja i wywieranie wpływu
 • Negocjacje handlowe
 • Komunikacja sprzedażowa w pracy handlowca
 • Coaching handlowy
 • Mowa ciała w relacjach handlowych
 • Budowanie relacji z klientami
 • Telefoniczna obsługa klienta -telemarketing

 DZIAŁY HR

 • Projektowanie opisów stanowisk
 • Pisanie projektów unijnych
 • Zarządzanie i rozliczanie projektów unijnych
 • Systemy ocen pracowniczych
 • Ocena kompetencji: Assessment Centre &Development Centre
   

COACHING

 • Coaching menedżerski
 • Coaching narzędziowy - coaching - on - the job

KONSULTING

 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych organizacji biznesowych
 • Mediacja w sytuacji konfliktu organizacyjnego
 • Motywowanie personelu w sytuacji zmiany organizacyjnej
 • Wsparcie w sytuacji zmiany organizacyjnej

Ewa Maternik

Psycholog, trener biznesu, coach
ul. Polna 90b/4 Komorniki
604-612-882