Wartości

PROFESJONALIZM

Nasze szkolenia są prowadzone zgodnie z zasadami uczenia się dorosłych i poszanowania etycznych reguł pracy z jednostkami i grupami. Projektowanie szkoleń i treningów odbywa się na bazie wcześniejszego sondowania potrzeb i doprecyzowania celów szkoleniowych z klientem. W pracy wykorzystujemy nowoczesne, aktywizujące metody pracy z grupą. Pracujemy w grupach 10-12 osobowych, wykorzystujemy pracę w podgrupach, pracę z kamerą, kwestionariusze, metaplany, dyskusję moderowaną, gry symulacyjne, studia przypadków. Skupiamy się na budowaniu kompetencji rozumianej jako jakościowy wzrost w obszarze: WIEDZY-UMIEJĘTNOŚCI-POSTAW.


ELASTYCZNOŚĆ

Dopasowujemy autorskie programy szkoleniowe i metodykę prowadzenia szkolenia pod konkretne zapotrzebowanie klienta. Proponujemy cykle szkoleniowe, opracowane  pod realizację konkretnych celów organizacyjnych oraz pakiety działań wspierających rozwój pracowników, zawierające sesje coachingowe. Wspieramy procesy zmian i restrukturyzacji w obszarze HR. Sondujemy potrzeby organizacji oraz uwspólniamy cele i oczekiwania.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Świadomi siły i potencjału tkwiącego w ludziach i organizacjach, dbamy o to aby maksymalizować szanse ich konstruktywnego wykorzystania dla rozwoju jednostek , organizacji i instytucji. Mamy świadomość znaczenia procesu kształtowania kompetencji i wspierania rozwoju dla realizowania celów oraz strategii firm i instytucji. Pracujemy na zasobach, co oznacza, że wierzymy w to iż w każdej organizacji i jednostce tkwią pokłady kreatywności, potrzeba osiągnięć i naturalnego dążenia do rozwoju i jakościowego wzrostu. 
Ewa Maternik

Psycholog, trener biznesu, coach
ul. Polna 90b/4 Komorniki
604-612-882